Pistolet elektrostatyczny automatyczny Estaquick Ransburg

 
estaquick-ransburgransburg-estaquickransburg-estaquick
 
Pistolet natryskowy elektrostatyczny do automatów, manipulatorów i robotów.
Bardzo wysoka wydajność materiałowa do 1000 ml/min.
Kompatybilny z materiałami 1- i 2-komponentowymi. Indywidualne elementy sterowania powietrzem rozpylającym i powietrzem sterującym.
Gwarantowana wysoka jakość obrazu natryskowego: głowica rozpylająca. Ransburg Estaquick jest bardzo dokładnie usytuowany na korpusie pistoletu natryskowego.
Szybki i bezproblemowy demontaż pistoletu Ransburg Estaquick z podstawy pistoletu (zatrzask bagnetowy z jedną czwartą obrotu).
Możliwość bardzo szybkiej i sprawnej konserwacji
 
Ransburg Estaquick to elektrostatyczny pistolet natryskowy z rozpylaniem powietrznym, połączony z podstawą na zasadzie szybkozłącza. Korpus pistoletu wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest wytrzymały i kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku materiałami natryskowymi. Dzięki łatwo obracającemu się uchwytowi z obrotem 90° można zdemontować pistolet do celów konserwacji w czasie krótszym niż 5 sekund.
 
• Pistolet montowany do automycznych/przenośnych maszyn
• Wysoka wydajność materiałowa (do 1000cc/min)
• Kompatybilny z materiałami 1- I 2- komponentowymi. Niezależne sterowanie powietrzem rozpylającym, powietrzem strumienia oraz powietrzem operacyjnym
• Gwarantowana powtarzalność natrysku - głowice Estaquick są dokładnie umiejscowione na podstawie pistoletu
w celu zapewnienia spójnej powtarzalności natrysku
• Szybki demontaż dyszy materiałowej (zatrzask bagnetowy z 1/4 obrotu).
Estaquick to elektrostaty czy pistolet natryskowy umożliwiający szybki demontaż. Korpus pistoletu wykonany jest
z wysokiej jakości tworzywa aby zapewnić wytrzymałość oraz oraz kompatybilność z większością farb i materiałów. Dzięku łatwo obracającemu się uchwytowi z obrotem 90°C pistolet można zdemontować w celach konserwacyjnych w mniej niż 5 sekund.
 
Specyfikacja
 
Długość 125 mm
Waga 245 g
Ciśnienie robocze powietrza 7 bar
Ciśnienie robocze płynu 7 bar (maks.)
Napięcie końcówki 100 kV (maks.)
Prąd 200 μA (maks.)
Przepływ płynu 1.000 ml/min (maks.)
Zasilacz wysokiego napięcia Klasyczny
 
Instrukcja Obsługi
Model AEMD - 500
 
estaquick
 
Uwaga: W trakcie instalacji należy bezwzględnie przestrzegać zawartych w  niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa dot. ustawień, obsługi oraz  konserwacji. Niezastosowanie się do zaleceń   niniejszej istrukcji dot.  bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych okaleczeń lub/oraz uszkodzeń niniejszego urządzenia. Instrukcję tą należy udostępnić użytkownikowi.
 

WPROWADZENIE
ESTAQUICK to elektrostatyczny pistolet natryskowy z rozpylaczem do aplikowania materiału za pomocą strumienia powietrza, podłączany do manipulatorów i robotów za pomocą szybkozłącza. Pistolet działa na zasadzie naładowania elektrostatycznego elektrody pistoletu powodując wytworzenie pola eletrostatycznego pomiędzy natryskiwaczem a uziemionym detalem na który aplikowany jest materiał. Aplikowany materiał lakierniczy poprzez przewody zasilania dociera do natryskiwacza pistoletu. Za pomocą powietrza rozproszenia materiał zostaje rozpylony na drobne cząsteczki tworząc mgiełkę rozpylonego
materiału. Mgiełka ta pod wpływem wytworzonego pola zostaje naładowana elektrostatycznie. Strumień powietrza osłonowego umożliwia regulację pasma pola natrysku. Naładowane elektrostatycznie cząsteczki aplikowanego materiału pod wpływem pola elektrostaycznego zostają przyciągnięte do uziemionego detalu i na nim trwale osiadają. Pole elektrostatyczne pomiędzy naładowanymi cząsteczkami a uziemionym obiektem jest na tyle silne, że powoduje dodatkowo przyciągnięcie do detalu i trwałe osiadanie na nim cząsteczek przetrysku materiału. Duży udział materiału z przetrysku osiada na stałe na uziemionym detalu. Wbudowany opór, tj. zwężenie rurki przepływu na połączeniu z oporem elektrody ogranicza maksymalny strumień natrysku materiału poprawiając w ten sposób skuteczność i precyzję pola obszaru natrysku. W przypadku zbyt dużego obciążenia generatora wysokiego napięcia (np. gdy pistolet znajdzie się zbyt blisko malowanego detalu) wysokie napięcie zostanie wyłączone automatycznie. Dopiero po ponownym odsunięciu pistoletu od malowanego detalu na bezpieczną odległość oraz zresetowaniu przeciążenia napięcia, włączy się ponownie napięcie i będzie można kontunuować malowanie.

 
Estaquick-AEMD-500
Estaquick AEMD 500 z szybko-złączem dla robotów - adapter AEDM 4000
 

Modele Estaquick:
Pistolety:

AEMD 500 G 800 (dysza 0.8)
AEMD 500 FX 800 (dysza 1.1)
AEMD 500 FF 800 (dysza 1.4)
AEMD 500 FW 800 (dysza 1.6)

 
estaquick
 
Adapter - szybko-złącze: AEMD 4000 dla robotów
AEMD 4500 dla automatów (manipulatorów) lakierniczych
Komplet przewodów hydraulicznych: AEMD 305 (x) 26
Przewód wysokiego napięcia: AEMD 4200
Przetwornica transformatorowa wysokiego napięcia: 77070-33
 
Pistolet AEMD 500
Automatyczny pistolet ESTAQUICK jest elektrostatycznym pistoletem natryskowym z rozpylaczem do aplikowania materiału za pomocą strumienia powietrza, podłączany do manipulatorów i robotów za pomocą szybko-złącza. Złącze to umożliwia szybką wymianę pistoletu z jego nasady. Aby zmienić pistolet należy przekręcić go o ¼ obrotu w kierunku ruchu przeciwnym do wskazówek zegara poczym zdjąć go z nasady, przez którą doprowadzane jest do pistoletu powietrze rozproszenia, powietrze osłonowe strumienia materiału, oraz sygnał wysokiego napięcia. Estaqiuck przeznaczony jest do podłączania do Hollow Wrist - lub ramienia robota, automatycznych urządzeń aplikacyjnych (pionowych manipualtorów lakierniczych) statycznych urządzeń aplikacyjnych.
Automatyczny elektrostatyczny pistolet natryskowy ESTAQUICK z powietrzem rozproszenia strumiena natrysku i powietrzem osłonowym prowadzi napięcie do 85 kV aż do punktu w którym następuje rozproszenie aplikowanego materiału natryskowego na detal. Pistolety natryskowe tej grupy przystosowane są do aplikowania materiałów natryskowych na bazie wody i rozpuszczalników. Naładowanie elektrostatyczne umożliwia skuteczną i precyzyjną aplikację materiału na detal, zarówno od przodu jak i po jego bokach, krawędziach, narożach oraz ściankach tylnych. Dlatego pistolety te najlepiej nadają się do natryskiwania detali o bardzo zróżnicowanej powierzchni oraz kształtach geometycznych.
 
system-blokowania-dysz
system blokowania dysz
 

Szybko-złącze - adapter AEMD 4000 dla robotów

Adapter AEMD 4000 dla robotów składa się z dwóch części, podstawy (1) oraz nasady (2). W górnej części znajduje się m.in. zintegrowany system blokady pistoletu. Zasilanie (zaopatrzenie) elektryczne prowadzone jest do pistoletu przewodem wysokiego napięcia, opór (9), sprężyny (8) oraz podkładki stykowej (7). Zaopatrzenie pistoletu w aplikowany materiał odbywa się za pomocą przewodów hydraulicznych zasilanych materiałem, trwale mocowanych do płyty montażowej szybko-złącza - adapteru według stałej kolejności kolorów doprowadzanych farb.

 
estaquick
Adapter AEMD 4000 dla robotów
 
Szybko-złącze - adapter AEMD 4500 dla automatycznych urządzeń aplikacyjnych, itp. 
Adapter AEMD 4500 składa się z jednej części modułowej wraz z integrowanym systemem blokady na  pistolecie.
 
estaquick-adapter
Adapter AEMD 4500
 
ransburg-estaquick
Widok od tyłu - adapter AEMD 4500 - podłączenia przewodów hydraulicznych
 

Przetwornica transformatorowa wysokiego napięcia 77070-33
Przetwornica transformatorowa wysokiego napięcia 77070-33 zamienia prąd zmienny napięcia sieciowego w sygnał niskiego napięcia wysokiej częstotliwości. Sygnał ten poprzez wbudowany transformator wysokiego napięcia oraz kaskadowy wzmacniacz napięcia (kaskadę) zostaje zamieniony w ujemny sygnał wysokiego napięcia prądu stałego.
Napięcie to jest następnie prowadzone za pomocą przewodu wysokiego napięcia AEMD-4200 do elektrostatycznego pistoletu natryskoweg ESTAQUICK.

Transformator wysokiego napięcia wyposażony jest w następujące funkcje:
−Włącznik główny WŁĄCZ/WYŁĄCZ
−Pokrętło regulacji wysokiego napięcia
−Wskaźniki pomiarów napięcia i prądu
−Regulację wartości zadanej dla sygnału analogowego wejścia wartości zadanej
−Bezpieczniki

 
przetwornica-estaquick
Transformator wysokiego napięcia 77070-33-0
 
UWAGA: Proszę bezwzględnie zapoznać się oraz przestrzegać instrukcji obsługi transformatora wysokiego napięcia 77070-33-0. Instrukcja ta zawiera również wskazówki dot. ustawień analogowej wartości zadanej.
 
PARAMETRY TECHNICZNE I URUCHOMIENIE
 
Aplikator natryskowy: konwencjonalny  w osłonie powietrza stumienia rozproszenia 
Ciśnienie:      0 bis 7 bar
Napięcie na dyszy maks. 85 kV napięcie pradu stałego
Natężenie prądu maks. 200 μA Maks. prędkość przepływu: 1.000 ml/min Waga:
Pistolet AEMD 500 245 g
Adapter AEMD 4000 1.100 g
Adapter AEMD 4500 400 g
Wymiary
Pistolet AEMD 500 125 x 46 x 46 mm 
Adapter AEMD 4000 240 x 90 mm
Adapter AEMD 4500 106 x 60 mm 
Materiał aktywny
Pistolet AEMD 500 PEEK
Adapter AEMD 4000 oraz 4500 POM
 

UWAGA: Przewody hydrauliczne i elektryczne tak ułożyć i umocować, by nie były narażone na działanie temperatury powyżej 48 °C (120 °F). Przewodów nie należy zaginać, załamywać promień zawijania przewodów nie powinien być mniejszy niż 15 cm. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub innych zagrożeń!

INSTALACJA ESTAQUICK - AUTOMATYCZNEGO ELEKTROSTATYCZNEGO PISTOLETU NATRYSKOWEGO
Przygotować przewód wysokiego napięcia do podłączenia adapteru do wybranego robota lub automatycznego manipulatora natryskowego. (Zobacz instrukcja obsługi, Przewody wysokiego napięcia). Drugi koniec przwodu wysokiego napięcia podłączyć do transformatora wysokiego napięcia, nakrętkę złącza dokręcać ręcznie by nie spowodować zerwania gwintu.

OSTROŻNIE:
Nie dokręcać zbyt mocno!

WSKAZÓWKA:
Podczas montażu stosować się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi
transformatora wysokiego napięcia oraz schematu podłączeń przewodów.

UWAGA:
Transformator wysokiego napięcia musi być w odległości conajmniej 90 cm od strefy zagrożenia (strefy natrysku). Miejsce posadowienia transformatora musi być zgodne z aktualnymi przepisami.

UWAGA:
W przypadku użytkowania pistoletu z lakierami na bazie rozpuszczalników potencjał ładunku elektrostatycznego elektrody nie powinien przekraczać ładunku 0,25 mJ. By utrzymać to ograniczenie, należy uważać, aby ładunek elektryczny systemu zasilania materiału nie docierał do elektrody pistoletu za pomocą przewodów zasilania materiału. Dlatego początek przewodu zasilania materiału należy u jego wlocie uziemić z ziemią. W przypadku pracy przewodów w obwodzie cyrkulacyjnym, zamkniętym, przewód powrotu lakieru na jego wylocie również musi być uziemiony z ziemią.
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy przewód hydrauliczny zasilania materiału faktycznie został uziemiony z ziemią. Należy to uczynić przy pdopiętym i gotowym do uruchomienia systemie, podłączając przewód doprowadzający lub odprowadzający do jednej koncówki sondy pomiarowej miernika, a końcówkę drugiej sondy do rzeczywistej ziemi budynku (stałej infrastuktury obiektu - instalacji wodnej, konstrukcji stalowej budynku). Wartość zmierzona powinna wynosić 0.
Jeżeli wartość zmierzona wynosi więcej niż 0, należy sprawdzić czy transformator wysokiego napięcia jest uziemiony. (Patrz instrukcja obsługi transformatora wysokiego napęcia).

UWAGA:
Odległość pistoletu od masy musi być conajmniej tak duża, jak pistoletu od
natryskiwanego detalu.

FILTR POWIETRZA - WSKAZÓWKA:
By uzyskać optymalną jakość powierzchni natryskiwanej połowki, doprowadzane
powietrze do pistoletu powinno być filtorwane.

Przygotowanie mieszanki lakierniczej
Aplikowaną mieszankę lakierniczą przygotować zgodnie z zaleceniami producenta, wymieszać, w razie konieczności przefiltrować. W przypadku lakierowania / malowania z elektrostatyką sprawdzić czy oporność mieszanki jest w zakresie 100 kO lub 1 MO (Mega Ohm). Urządzenia pomiarowe do pomiaru oporności mieszanki (lakieru/fraby) można zamówić w ITW Ransburg.

OSTROŻNIE:
By nie uszkodzić dyszy lub elektrody, przed demontażem dyszy należy zredukować
ciśnienie materiału do zera (0).

UWAGA:
Zmianę żądanej dyszy należy wykonać wyłącznie ręcznie nie używając narzędzi. Wybór dyszy oraz przesłony powietrza. Tabela wymiany dyszy i kapturka przesłony powietrza daje wgląd w rodzaje dostępnych przesłon powietrza i oraz dysz lakierniczych. Wybór odpowiedniego natryskiwacza zależy od jakości powierzchni natryskiwanej powłoki jaką chcemy uzyskać, kształtów, geometrii lakierowanego/malowanego detalu oraz lepkości aplikowanego materiału. Zanim przystapi się do natryskwiania powłoki lakierniczej/malarskiej należy wczesniej przeprowadzić próby lakiernicze na przykładowym detalu.

Regulacja pasma strumenia natrysku
Pasmo strumienia natrysku natryskiwacza można zmieniać ze streumienia okragłego do strumienia płaskiego. Poprzez zwiększenie dopływu powietrza pasmo strumienia natrysku rozszerza się, a poprzez zmniejszenie dopływu powietrza, pasmo strumienia natrysku zawęża się. Żądaną wartość (szerokość) strumiena ustawić za pomocą prób na danym detalu. Aby zmienić pasmo strumienia natrysku z pozycji poziomej do pionowej należy przełożyć wkładkę cylindryczną (12) pierścienia rozproszenia powietrza (11) z pierwszego otowru pozycyjnego do drugiego otworu zmiany pozycji w głowicy (1).

OSTROŻNIE:
W głowicy pistoletu znajdują się tylko dwa otwory pozycyjne. Natomiast te trzy większe otwory po lewej stronie głowicy są otworami prowadzenia powietrza osłonowego dla strumienia natrysku materiału.

ODLEGŁOŚĆ PISTOLETU OD NATRYSKIWANEGO DETALU
By uzyskać optymalną jakość powierzchni natryskiwanej powłoki na detal, pistolet należy trzymać w odległości ok. 15 do 30 cm od natryskiwanego detalu.

KONSERWACJA PREWENCYJNA

UWAGA:
Nigdy nie używać uszkodzonego pistoletu ! PLAN KONSERWACJI
W celu przedłużenia żywotności pistoletu i zagwarantowaniu jego bezpiecznej i prawidłowej obsługi należy postępować według poniższego planu konserwacji:

KILKA RAZY DZIENNIE
- wyłączyć wysokie napięcie,
- sprawdzić kapturek (przesłonę powietrza), dyszę, elektrodę pod wzgłedem pozostałości farby. Tyle razy ile konieczne, czyścić miękką szczotką i odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem, po oczyszczeniu przedmuchać do sucha,
- Wszystkie powierzchnie izolowane przeczyścić, resztki osadu farby oczyścić z zewnętrznych powierzchni pistoletu, przewód wysokiego napięcia, przewody hydrauliczne powietrza, materiału odpiąć od pistoletu używająć nawilżonej w odpowiednim rozpuszczalniku szmatki.

RAZ NA DZIEŃ
(lub przed każdym rozpoczęciem zmiany)
- upewnić się, że wszystkie pojemniki z rozpuszczalnikiem są uziemione,
- uziemić lub uprzątnąć wszystkie nieuziemione elementy w promieniu 6 m od pistoletu,
- zawieszki dla detali sprawdzić pod zwględem osadu resztek lakieru, oczyścić,
- sprawdzić czy głowica natryskiwacza jest czysta i nie uszkodzona,
- jeżeli konieczne, wyprostować elektrodę.

OSTROŻNIE:
Nigdy nie wolno odłączać dyszy lakierniczej od pistoletu, gdy w pistolecie znajduje się nie wyrobiony jeszcze lakier/farba, w przeciwnym razie lakier/farba może się przedostać do kanalików powietrza dyszy. W celu odłączenia dyszy natryskowej / przesłony powietrza, pistolet należy skierować ku ziemi. Zatkane kanaliki powietrza są przyczyną złego rozpylenia mieszanki i powodują częste zwarcia. Jeżeli kanaliki powietrza są zapchane mieszanką materiału o właściwościach przewodzenia, powodują podwyższony poziom prądu wyjściowego co skutkuje niskim napięciem roboczym i ostatecznie prowadzi do uszkodzenia części elektrycznych pistoletu. W trakcie konserwacji natryskiwacza należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi akapit „ Czyszczenie natryskiwacza”.

UWAGA:
Części elektryczne pistoletu nigdy nie czyścić rozpuszczalnikiem, ani w nim nie zanurzać (tj. przewody hydrauliczne, transformator, przewody elektryczne). Prowadzi to do uszkodzeń i wadliwej pracy pistoletu.

OSTROŻNIE:
Podczas prostowania elektrody nie wolno uszkodzić otworu dyszy lakierniczej.
- Filtr materiału, jeżeli używany, przeczyścić,
- Włączyć ponownie wysokie napięcie, czerwona dioda kontrolna musi się zaświecić,
- Sprawdzić wartość prądu i napięcia wyjściowego.

W PRZYPADKU PRZERWANIA TRYBU PRACY (ORAZ NA KONIEC KAŻDEJ ZMIANY)
1.Odłączyć wysokie napięcie
2.Odłączyć dopływ materiału
3.Odlączyć powietrze rozproszenia i powietrze osłonowe
4.Pistolet, przewody elektryczne i hydrauliczne przeczyścić miękką szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem
5.Przewody prowadzenia materiału opróżnić i zapuścić rozpuszczalnik do przewodów pozbawionych
ciśnienia (zobacz akapit „ Płukanie”).

WSKAZÓWKA:
W przypadku krótkiej przerwy w pracy urządzenia (tj. mniej niż czas otwarcia danego materiału) i w zależności od rodzaju aplikowanego materiału, nie ma konieczności płukania przewodów. Jeżeli cząsteczki stałe materiału osadzają się powoli, przewodów po krótkiej przerwie nie trzeba od razu płukać jak w przypadku materiałów których cząsteczki stałe osadzają się szybciej. Konieczność płukania zależy od rodzaju aplikowanego materiału oraz czasu przerwy w pracy. Lakiery metaliczne i primery wymagają częstszego płukania przewodów niż pozostałe lakiery.

RAZ W TYGODNIU
- Cały system sprawdzić pod względem uszkodzeń, nieszczelności, osadów farby. Wyczyścić natryskiwacz.

OSTROŻNIE:
W przypadku aplikowania materiału, którego cząsteczki szybko się osadzają na ściankach przewodów, a przewody nie będą regularnie czyszczone, może dojść do zapchania kanalików prowadzenia materiału w pistolecie oraz przewodów, powodująć długi czas konserwacji i naprawy.

CZYSZCZENIE NATRYSKIWACZA
Do regularnego czyszczenia należy używać następujących narzędzi:
−odpowiednio dobrany rozpuszczalnik,
−uziemiony system zasilania (zaopatrywania) w rozpuszczalnik
−szczotkę z miękkim włosiem.

W celu zapewnienia bezbłędnej pracy urządzenia, należy dbać aby zewnętrzne powierzchnie pistoletu oraz przewodów były zawsze czyste, wolne od osadów lakierniczych oraz brudu. Zabrudzenia części zewnętrznych pistoletu oraz przewodów powdują częste spadki potencjału wysokiego napięcia uziemienia, powodując pogorszenie efektu elektrostatycznego. Zabrudzenie otworu przesłony powietrza powoduje obniżenie wydajności i jakości rozproszenia strumienia natrysku. Dlatego przesłonę powietrza należy czyścić tak często jak to konieczne szczotką z miękkim włosiem i odpowiednim rozpuszczalnikiem.

UWAGA:
Nigdy nie owijać w celach ochronnych pistoletu w plastikowe folie. Na materiale z tworzywa sztucznego może powstać powierzchniowy ładunek elekryczny, który rozładuje się na najbliższym uziemionym obiekcie. Rozładowanie to może mieć wpływ na pogorszenie wydajności pistoletu lub spowodować uszkodzenie pistoletu. Za uszkodzenia spowodwowane zawijaniem pistoletu w folię plastikową, ITW Ransburg nie ponosi odpowiedzialnosci. Jako ochronę pistoletu należy używać pokrowca (AGMD-400).

By wyczyścić przesłonę powietrza należy postępować jak poniżej:
1.Wyłączyć wysokie napięcie.
2.Wyłączyć dopływ materiału.
3.Zobacz akapit „ Demontaż-/Montaż-instrukcja” niniejszej instrukcji obsługi.

Zdemontowane części przeczyścić za pomocą szczotki z miękkim włosiem oraz odpowiednim rozpuszczalnikiem.
UWAGA: Nigdy nie pracować z uszkodzonym pistoletem !

OSTROŻNIE: Nigdy nie używać do czyszczenia narzędzi metalowych lub szczotek z metalowym (druciamym) włosiem. Nigdy nie używać do czyszczenia części pistoletu materiałów i narzędzi twardszych niż tworzywo sztuczne. Jeżeli nie jest możliwe usunięcie osadów lakieru/farby za pomocą miękkiej szmatki lub szczotki z miękkim włosiem, części te można zanurzyć w rozpuszczalniku. Części trzymać jednak tylko tak długo zanurzone, aż zaschnięty lakier/farba nie rozpuści się w rozpuszczalniku! Nigdy jednak nie zanurzać w rozpuszczalniku obudowy pistoletu, przewodów hydraulicznych ani też transformatora wysokiego napięcia!

PŁUKANIE:
1.Wyłączyć wysokie napięcie.
2.Wyłączyć dopływ materiału.
3.Wyłączyć dopływ powietrza rozproszenia.
4.Podłączyć rozpuszczalnik do pistoletu.
5.System tak długo płukać rozpuszczalnikiem, aż z pistoletu nie będzie wypływał czysty rozpuszczalnik.
6.Odłączyć dopływ rozpuszczalnika.
7.Spust pistoletu tak długo trzymać wciśnięty, aż nie spłynie resztka rozpuszczalnika. Po wykonaniu powyższych czynności pistolet jest gotowy do zmiany farby, odłożenia go do magazynu lub konserwacji.

 
Zakłocenia trybu pracy
 
Błąd Możliwa przyczyna Pomoc doraźna
Obraz natrysku nieprawidłowy
Forma niesymetryczna 1. Przewód hydrauliczny powietrza naprzyłączu zasilania na zaworze regulacji przepływu powietrza zapchany lub uszkodzony. Przeczyścić, wymienić lub naprawić.
Przedmuchać lub przeczyścić
2. Przewód powietrza oraz/lub wlot powietrza zapchany.
Obraz natrysku z jednej strony nieczysty 1. Przesłona powietrza uszkodzona lub zapchana Wymienić lub przeczyścić
Bardzo nieregularny obraz natrysku lub zdeformowany 1. Nieprawidłowo dobrana przesłona powietrza-/dysza lakieru. Prawidłowo dobrać przesłonę i dyszę.
Skontrolować sekwencje programu.
2. Powietrze i materiał źle zsynchronizowane.
Niewystarczający dopływ
Powietrza rozproszenia 1. Kanał przepływu powietrza w pistlecie lub przewodzach powietrza zatkany. Przedmuchać.
2. Zbyt niskie ciśnienie. Zwiększyć ciśnienie.
Wyrzut lakieru 1. Dysza lakieru zuzyta lub zapchana. Przepłukać lub wymienić.
2. Kanały przepływu lakieru w pistolecie lubprzewodach zapchane. Przepłukać.
Tłok lub inglicę nasmarować.
3. Niewystarczająca prędkość iglicy lakieru wzaworze sterowania przeplywem lakieru. Podnieść ciśnienie materiału.
Przeczyścić lub wymienić.
4.Niskie ciśnienie materiału. Przeczyścić.
5.Zapchany filtr matertaiłu.
6. Zawór przepływu materiału lub zawórregulacji zapchany lub zamknięty.
Nieszczelności
Ucieka powietrze 1. Poluzowana przesłona powietrza lubuszkodzona. Dokręcić.
Wyciek lakieru w tylnej części pistoletu 1. Wkład,tłok, iglica lub elektroda uszkodzona. Uszkodzone elementy wymienić.
Wyciek lakieru na dyszy 1. Dysza się poluzowała. Wcisnąć mocniej dysze, aby zaskoczyła.
2. Iglica lub dysza nie zamykają szczelnie. Uszkodzone części wymienić.
Nieustanny wyciek na dyszy 1. Osadzenie dyszy (gniazdo) zużyte, wytarte lub uszkodzone. Wymienić dyszę lakieru.Wymienić.
2. Iglica/elektroda zużyta lub uszkodzona. Wcisnąć, by zaskoczyła.
Zakłócenia elektryczne 3. Dysza poluzowana.
Lakier tryska do tyłu 1. Niewystarczające uziemienie lakierowanego detalu. Sprawdzić i skorygować.
2. Niewystarczająca wentylacja kabiny lakierniczej. Sprawdzić i skorygować
3. Zbyt duży dopływ powietrza rozproszenia. Zmniejszyć ciśnienie
Niewystarczające lub brak wysokiego napięcia 1. Źle podłączony przewód wysokiego napięcia. Sprawdzić i podłączyć do adapteru(szybkozłącza) oraz do transformatora wysokiego napięcia.
2. Przewód połączenia pomiędzy transformatorem a elektrodą rzerwany.
3. Niewystarczające lub brak uziemienia. Sprawdzić i skorygować.
4. Uszkodzony włącznik ciśnienia. Spradzić i skorygować.
5. Przewód wysokiego napięcia uszkodzony. Wymienić.
6. Transformator wysokiego napięcia uszkodzony. Wymienić.
  Stsować się do instrukcji wysokiego napięcia.
 
7. Sprawdzić bezpieczniki. Skontrolować.
8. Sprawdzić czy napięcie jest włączone?
Zbyt duży prąd załączania 1. Lakier w przewodach powietrza. Przewody powietrza przeczyścić szczotką z miękkim włosiem.
 

UTRZYMANIE RUCHU
Podczas prac dot. utrzymania ruchu ( przeglądów,napraw, konserwacji ) wszystkie uszkodzone części muszą być wymienione na nowe. Stosować tylko oryginalne części zamienne ITW Ransburg. Przed przystąpieniem do przeglądów, napraw i konserwacji, zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi stosować się do zawartych w niej zaleceń.

WSKAZÓWKA:
W przypadku stwierdzenia zakłóceń w pracy pistoletu wyłączyć wysokie napięcie i dopływ materiału. Pistolet odkręcić wykonująć ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, zdemontować i wymienić.

WSKAZÓWKA:
Przewodów wysokiego napięcia i oporu nie wolno naprawiać we włąsnym zakresie, na miejscu. Naprawy i wymiany części wykonywać tylko przez ITW Ransburg.
Wymagane części zamienne:
- śrubokręt
- klucz kombi
- Klucz sześciokątny

PRZYGOTOWANIE
Zanim przystąpi się do naprawy ESTAQIUCK, należy wykonać poniższe czynności:
1.Wyłączyć wysokie napięcie, wyjąć wtyczkę przewodu zasilania transformatora wysokiego napięcia z gniazda sieciowego.
2.Przewody zasilania materiału oraz pistolet przeczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem (zobacz „Płukanie”).
3.Wyłączyć dopływ materiału i powietrze rozproszenia. Spuścić ciśnienie z przewodów.
4.Przewód wysokiego napięcia odłączyć od transformatora wysokiego napięcia.
5.Pistolet usunąć ze strefy natrysk
u.

UWAGA: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub zmiany farby należy wyłączyć wysokie napięcie
oraz wyłączyć napięcie sieciowe, wyjąć wtyczkę z gniazada sieciowego przewodu zasilania.

DEMONTAŻ I MONTAŻ
W trackie demontażu lub ponownego montażu stosować się do listy części zamiennych i schematu demontażu/montażu.

UWAGA: Demontaż i montaż części może być wykonywany tylko i wyłącznie przez przeszkolony
personel. Prace należy wykonać na czystej, płaskiej powierzchni podłoża.

Niezbędne narzędzia:
Narzędzia - kompl. standardowy, klucze specjalne nie są wymagane.
Środek smarujący:
Smar AGMD-010: dla iglicy, wkładu iglicy i tłoka.
Smar elektrostatyczny (nr. katalogowy 59972-00): dla pierścieni O-Ring, uszczelki i puste zagłębienia.

DEMONTAŻ I ROZKŁADANIE NA CZĘŚCI PISTOLETU AEMD 500 (rys.10)
Poprzez wciśnięcie wyzwolenia ciśnienia (AEMD-4247) oraz obrót o ¼ obrotu pistoletu, pistolet można odłączyć od szybkozłącza - adapteru.
1.Pierścień mocujący (15) odkręcić i zdjąć przesłonę powietrza (14).
2.Poprzez obrót o ¼ obrotu przeciwko kierunku wskazówek zegara wykręcić dyszę (13). Odkręcić
rozgałęźnik przepływu powietrza (11) oraz pierścień mocujący (24 oraz 26) i zdemontować.
3.Odkręcić elektrodę (17.2) od dyszy (17.1).
4.Przytrzymać jedną ręką głowicę pistoletu (1) oraz uchwyt głowicy (2) i ostrożnie, powoli wykręcić 6 śrub łączeniowych (23). Zdjąć płytę (3) z uchwytu głowicy (2).
5.Złączkę dociskową (sprężynę) (22)oraz wkład gwintowany (21) pozostawić w płycie zakończenia (3).
6.Sprężyny dociskowe (19 oraz 20) , wkład - bolec ze sprężyną, iglica farby (18/17.1) oraz tłok (16) wymontować. Usunąć uszczelkę płyty (5). UWAGA: Iglica farby (17.1) jest wklejona w bolec sprężynowy (18). Element 17.1oraz 18 tworzą jedną całość.
7.Głowicę pistoletu (1) odłączyć od uchwytu (2). Kontakt (10) oraz osadzenie dyszy (8) usunąć.
UWAGA: Drut kontaktowy (styk) (9) zostawić w głowicy.
8.Uszczelka (4) oraz obydwa pierścienie (24) usunąć.
9.Blokadę (6) i śrubę sześciokątną (7) pozostawić w głowicy. UWAGA: Musi pozostać kontakt elekryczny pomiędzy śrubą sześciokątną (7) a drutem kontaktowym (9).

Ponowny montaż pistoletu AEMD 500
Montaż pistoletu odbywa się w odwróconej kolejności do demontażu. Należy postępować jak poniżej:
1.Elektrodę (17.2) wkręcić bez zabezpieczenia śrubowego ponownie na iglicę (17.1). W przypadku odkręcania dyszy może się również odkręcić elektroda. UWAGA: Przed każdym ponownym wkręcaniem dyszy (13) należy:1. Kontrolować by nie zostało przerwane połączenie śrubowe (kontakt) pomiędzy elektrodą (17.2) a iglicą (17.1). (17.2 musi być nakręcone na 17.1). lub w razie konieczności dokręcone ręcznie, a 2. iglicę wciśnąć pod naciskiem.
2.Uszczelkę pod głowicę i płytę zakończenia (4 oraz 5) wysmarować smarem elekrostatycznym.
3.Podczas wkręcania wkładu iglicy (8) w głowicę (1) uważać, aby otwór prowadzenia materiału nie przesłonić wkładem iglicy.
4.Są dwa sposoby osadzenia pierścienia rozgałęzienia strumienia powietrza (11) w głowicy (1).
Otwory 2,5mm służą do pozycjonowania pierścienia rozgałęzienia strumienia powietrza.
5.UWAGA: Trzy otwory d=6mm nie służą do pozycjonowania pierścienia rozgałęzienia strumienia powietrza, są to otwory kanalików powietrza osłonowego strumienia lakieru.
6.Przed zamontowaniem dyszy (13) należy nasmarować smarem elekrostatycznym pierścienie O-Ring (24 oraz 26). Pierścień (24) zamontować ponownie na pierwotną pozycję wsuwając w dyszę. Pierścień (26) nasmarować i osadzić w żłobienie pierścienia rozgałęzienia strumienia powietrza (11). Poprzez wciśnięcie dyszy (13) w głowicę (1) oraz obrót o ¼ obrotu w kierunku ruchu wskazówek zegara dysza powinna zaskoczyć.
By nastawić docisk sprężynowy (22) należy wcześniej usunąć wkład gwintowany (21). Wkład
gwintowany służy jako zabezpieczenie przeciw zerwaniu się docisku sprężynowego (22).

DEMONTAŻ I ROZKŁADANIE NA CZĘŚCI ADAPTERU - AEMD 4000 (rys. 11)
Po poluzowaniu czterech śrub można zdemontować adapter. Podczas zdejmowania adapteru należy go odciągnąć do góry by nie uszkodzić prowadzony w osłonie przewód wysokiego napięcia.

UWAGA: Pozycje wkładów cylindrycznych w stosunku do gwintowań pzowalają na podąączenie tylko jednego adapteru do robota.
1.Adapter przekręcić, górną część (2) i dolną część (1) przytrzymać i ostrożnie wykręcić 8 śrub mocujących (13).
2.Dolną część ostrożnie odkręcić.
3.Zdemontować pierścienie O-Ring (15).
4.Wykręcić śrubę (14) oraz opór (7), sprężyny (6) oraz podkładki kontaktowe (5).
5.Przed demontażem jednostki ryglowania wykręcić śruby (12) płytę mocowania (11), element dociskowy (10), płytę dociskową (9) oraz płytę 2 (8).

DEMONTAŻ I ROZKŁADANIE NA CZĘśCI ADAPTERU AEMD 4500 (Rys. 12).
Po odłączeniu przewodów zasilających oraz mocowań można zdjąć adapter. Zwolnienie systemu odciągu przewodu wysokiego napięcia nie powinno być wyzwolone przewodem wysokiego napięcia, w przeciwnym razie, będzie trzeba ponownie wyjustować.
1.Wykręcić śrubę (12), wyjąć tulejkę prowadzenia (7.1), zdemontować tłoczek (8) i sprężynę dociskową (9) , ( podczas ponownego montażu tulejka prowadzenia musi być wciśnięta na głębokość 17 mm i później przytwierdzona śrubą (12).
2.Po wykręceniu systemu odciągu przewodu wysokiego napięcia można wymontować opór (11) i sprężynę dociskową (10).
3.Zdemontować blokadę wykręcając śruby (6), zdjąć płytę mocowania (5), element dociskowy (4),
płytę dociskową (3)oraz płytę 2 (2).

Ponowny montaż:
Montaż wykonać w odwróconej kolejności do demontażu.

UWAGA: Przed ponownym montażem należy wymienić wszytskie uszczelki. Pusta przestrzenie wewnątrz obudowy adapteru wypełnić smarem elekrostatycznym. Gwintowanie dokręcać tylko ręcznie.

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DO MODUŁU PRZYŁĄCZA
1.Kołnierz oraz przewody sprawdzić pod względem czystości oraz przetarć.
2.Strona adapteru płyty montażowej musi pokazywać ku górze. Przewody wprowadzić do właściwych
otworów płyty przyłącza (zobacz rys.5).

Prawidłowe połączenie przewodów oraz osadzenie pierścienia sprawdzić i dokręcić.

 
PAKIET PRZEWODÓW – PLAN PODŁĄCZENIA (Rys. 8)
 
pakiet-przewodów
Lista częsci zamiennych
Przewody
 
Adapter Pakiet przewodów Zasilanie materiału 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AEMD-4000 AGDM-305-xx B A G E D K

 
4000+Dump
B A G E D K

M
AEMD-4000-2 AGMD-310-x-xx K
L D C A F
H G E B  
 
1 - powrót materiału
2 - powietrze sterowania pistoletu 1
3 - powietrze osłonowe 1
4 - powietrze rozproszenia 1
5 - przewód wysokieog napięcia 1
6 - przewód zasilania materiału 2
7 - przewód powrotu materiału 2
8 - powietrze sterownia pistoletu 2
9 - powietrze osłonowe 2
10 - powietrze rozproszenia 2
11 - przewód wysokiego napięcia 2
12- przewód sterowania zlewki 1
 
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Części zamienne należy zamawiać według poniższej listy części podając numer katalogowy.
 
części-zamienne
 
Poz Opis Ilość Numer Katalogowy
1 Głowica 1 AEMD-2195
2 Uchwyt głowicy 1 AEMD-2217
3 Płyta zakończenia 1 AEMD-2242
4 Uszczelka pod głowicę 1 AEMD-2216
5 Uszczlka pod płytę zakończenia 1 AEMD-2218
6 Blokada ryglowa 1 AEMD-2244
7 Śruba sześciokątna 1 AEMD-2130
8 Wkład iglicy 1 AGMD-405-1
9 Drut kontaktowy 1 AEMD-2240
10 Styk 1 AEMD-2241
11 Pierścień rozgałęzienia powietrza 1 AEMD-2033
12 Wkład cylindryczny 1 AGMD-138
13 Dysza – otwór 0.8mm 1 AEMD-2915-G
Dysza – otwór 1.1mm 1 AEMD-2915-FX
Dysza – otwór 1.4mm 1 AEMD-2915-FF
Dysza – otwór 1.6mm 1 AEMD-2915-FW
Dysza o okrągłym strumieniu 1 AEMD-2941
Dysza o okrągłym strumieniu 1 AEMD-2951
14
Przesłona powietrza 1 AEMD-800
Przesłona powetrza 1 AEMD-850
15 Pieścień mocujący 1 AEMD-2368
16 Tłok 1 AGMD-243-1
17.1 Iglica farby 1 AGMD-2420
17.2 Elektroda + Opór 1 70430-00
18 Tłok z sprężyną 1 AGMD-2219
19 Sprężyna dociskowa 1 AGMD-110
20 Spręzyna dociskowa 1 AGMD-111
21 Wkład gwintowany 1 AGMD-116
22 Element dociskowy sprężynowy 1 AGMD-115
23 Śruba cylindryczna 6 AGMD-2131
24 Pierścień O-Ring 3 AGMD-121
25 Pierścień O-Ring (5 sztuk w opakowaniu) 1 AGMD-93-K5
26 Uszczelka 1 AGMD-65-1
 
ransburg-czesci
 
Poz Opis Ilość Nr.Katalogu
1 Adapter – część dolna 1 AEMD-4001
2 Adapter – część górna 1 AEMD-4002
3 Gniazdo mocowania 1 AEMD-4004
4 Podkładka kontaktowa 1 AEMD-4003
5 Sprężyna dociskowa 1 AEMD-2108
6 Opór 1 7548-10
7 Płyta 2 1 AEMD-4102
8 Plyta dociskowa 1 AEMD-4346
9 Element dociskowy 1 AEMD-4247
10 Płyta mocowania 1 AEMD-4246
11 Śruba cylindryczna mocująca 3 AEMD-4129
12 Śruba cylindryczna mocująca 8 AEMD-4132
13 Śruba cylindryczna mocująca 1 AEMD-4133
14 Pierścień typu O-Ring (5 sztuk w opakowaniu) 1 AGMD-93-K5
 
ransburg-części
 
Poz. Nr. części katalog. Opis Ilość
3 AEMD-4010 Adapter zaworu płukania 1
15 AGMD-093-K5 O-Ring 1
17 AEMD-4233 Śruba zamknięcia 2
18 AGMD-124 O-Ring 2
20 AGMD-405-1 Uszczelka iglicy, kpl. 1
21 AEMD-4222 Bolec zaworu 1
22 AGMD-341 Uszczelka 1
23 AGMD-327 Tłok szczelny 1
24 AGMD-121 O-Ring 1
25 AEMD-4225 Tłok 1
26 AGMD-112 Sprężyna dociskowa 1
27 AGMD-326 Nakrętka 1
 
lista-części-zamiennych
 
LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
 
Poz. Opis Ilość Nr. katalog.
1 Adapter – część dolna 1 AEMD-4001-2
2 Adapter – część górna 1 AEMD-4002-2
3 Podkładka kontaktowa 2 AEMD-4003
4 Sprężyna dociskowa 2 AEMD-2108
5 Opór 2 7548-10
6 Płyta 2 2 AEMD-4102
7 Płyta dociskowa 2 AEMD-4346
8 Element dociskowy 2 AEMD-4247
9 Płyta mocowania 2 AEMD-4246
10 Śruba cylindryczna 6 AEMD-4129
11 Wkład gwintowany 3 AEMD-4117
12 Śruba cylindryczna 2 AEMD-4118
13 Śruba cylindryczna 2 AEMD-4133
14 Pierścień – O-Ring (5 szt. w opakowaniu 2 AGMD-93-K5
 
lista-części-ransburg
 
Poz. Opis Ilość Nr. katalog.
1 Adapter – część dolna 1 AEMD-4001-2
2 Adapter – część górna 1 AEMD-4002-2
3 Podkładka kontaktowa 2 AEMD-4003
4 Sprężyna dociskowa 2 AEMD-2108
5 Opór 2 7548-10
6 Płyta 2 2 AEMD-4102
7 Płyta dociskowa 2 AEMD-4346
8 Element dociskowy 2 AEMD-4247
9 Płyta mocowania 2 AEMD-4246
10 Śruba cylindryczna 6 AEMD-4129
11 Wkład gwintowany 3 AEMD-4117
12 Śruba cylindryczna 2 AEMD-4118
13 Śruba cylindryczna 2 AEMD-4133
14 Pierścień – O-Ring (5 szt. w opakowaniu 2 AGMD-93-K5
 
 
 
 

pistolety elektrostatyczne ręczne pistolety elektrostatyczne automatyczne RANSBURG
 
Pistolet Vector Solo LP Niskociśnieniowy Ransburg Estaquick Turbodisc Ransburg Aplikator farby
Pistolet Vector AA90 HP Wysokociśnieniowy Ransburg Aerobell AQUApack RANSBURG
NO.2 AEROBELL™168 UNIWERSALNY MIERNIK NATRYSKU ELEKTROSTATYCZNEGO
VECTOR    
Vector Solo 65 kV    
Vector Solo 85 kV    
Ransflex - NOWOŚĆ    
modele vector solo RANSBURG    
   
   
FILMY części do pistoletów elektrostatycznych archiwum
   
Dystrybucja urządzeń lakierniczych firmy RANSBURG


 
ransburg-logo fb-carlisle