UNIWERSALNY MIERNIK NATRYSKU ELEKTROSTATYCZNEGO

 

Uniwersalny miernik natrysku elektrostatycznego ITW Ransburg posiada szereg funkcji niezbędnych w czasie wykonywania natrysku elektrostatycznego. Miernik może być stosowany do mierzenia przewodności, oporności farby, prądu zwarcia i wysokiego napięcia. Miernik jest dostarczany w indywidualnych zestawach przeznaczonych do jednej funkcji lub w zestawie Deluxe zawierającym akcesoria do wszystkich w/w funkcji.

Uniwersalny miernik natrysku elektrostatycznego ITW Ransburg jest zasilany baterią alkaliczną 9 V. Obwody półprzewodnikowe wymagają wejścia 9 V do zasilania wyświetlacza i generowania sygnałów z w/w akcesoriów miernika.

 
Nr części Nazwa
76652-01 Zestaw do pomiaru wysokiego napięcia. Zawiera miernik uniwersalny 76634-00 i sondę wysokonapięciową 7667
76652-02 Zestaw do pomiaru prądu zwarcia (SCI), oporności i natryskiwalności. Zawiera miernik uniwersalny 76634-00 i przewody pomiarowe 76664-00.
76652-03 Zestaw do pomiaru oporności farby. Zawiera miernik uniwersalny 76634-00 i sondę farby 7922-00.
76652-04 Zestaw Deluxe.Wykonuje wszystkie w/w funkcje. Zawiera miernik uniwersalny 76634-00, sondę farb 7922-00, przewody pomiarowe 76664-00, sondę wysokonapięciową 76667-00
A11757-00 Adapter sondy wysokonapięciowej.Adapter do pomiaru napięcia pochodzącego z indywidualnej sondy (elektrody) atomizerów RMA-303 Indirect Charge Robot Mounted Rotary Atomizer (A11600, A11300), Aerobell 2.5 Indirect Charge (A10924) i Aerobell II Indirect Charge (77603).
 
Zakresy skali miernika:*
kV       0 do + 199,99 kVDC
µA       0 do + 1999 µA
      1 do 1999 kΩ (.001 do 1.999 MΩ)
      00,1 MΩ do 199,9 MΩ
      .1 GΩ do 19,99 GΩ
*Uwaga: W przypadku pomiarów poniżej 2 MΩ większą rozdzielczość można uzyskać za pomocą skali kΩ.
 
urządzenia-pomiarowe-elektrostatyka-ransburg
Rys. 1B: Zestaw akcesoriów do miernika uniwersalnego
 

ZESTAW DO POMIARU NATRYSKIWALNOŚCI, PRĄDU ZWARCIA I OPORNOŚCI

Natryskiwalność Miernik natryski walności mierzy, czy materiały normalnie uważane za nieprzewodzące elektryczności mogą być natryskiwane elektrostatycznie lub, czy można ich powierzchnie pokryć roztworami tak, by przewodziły one prąd elektryczny. Miernik mierzy oporność powierzchni i podaje stopień natryskiwalności w MΩ lub GΩ. Natryskiwana powierzchnia musi mieć wystarczająco małą oporność tak, by rozproszyć ładunek elektrostatyczny. W niektórych przypadkach wewnętrzna oporność przedmiotu jest niższa niż oporność jego powierzchni. Dzięki temu przedmiot taki może być natryskiwany elektrostatycznie bez dodatkowego przygotowania powierzchni. Przykładem tego są pewne rodzaje drewna, których powierzchnie są nieprzewodzące, ale dzięki zawartej w nich wilgoci (12-13 %) można je natryskiwać. Ponieważ wiele nieprzewodzących powierzchni musi zostać przed natryskiwaniem pokrytych roztworami umożliwiającymi ich natrysk, uniwersalny miernik natrysku elektrostatycznego ITW Ransburg służy do monitorowania i utrzymywania składu roztworu po uzyskaniu odpowiedniego wyniku.
 

OSTRZEŻENIE

Ø Upewnić się, że wybrana skala miernika jest właściwa dla użytkowanej funkcji. Niewłaściwa nastawa może spowodować uszkodzenie miernika.
 

Obsługa
1. Nastawić skalę miernika na MΩ lub GΩ, patrz Rys, 2. Sprawdzić kalibrację miernika przykładając metalowe końcówki dwóch sond do odizolowanych, gołych końców pojedynczego drutu o długości 12”, patrz Rys. 2 (w razie potrzeby ciągłość drutu można sprawdzić za pomocą omomierza). Jeżeli wynik pomiaru wynosi zero, to miernik jest wykalibrowany. Jeżeli wynik pomiaru nie jest równy zeru, sprawdzić ciągłość drutu i powtórzyć pomiar. Jeżeli wynik pomiaru nie wynosi zero, skontaktować się z producentem w celu naprawy miernika.

2. Metalowe elementy miernika docisnąć delikatnie i prostopadle do powierzchni badanego przedmiotu – miernik automatycznie poda oporność elementu. W Tabeli 1 podano wyniki pomiarów miernika 8333-00 w porównaniu do wyników otrzymanych za pomocą miernika uniwersalnego.

Wyniki pomiarów
0 Ω do 1,0 G Ω – element nadaje się do natrysku elektrostatycznego.

1,0 GΩ do 1,5 G Ω – element może nie nadawać się do natrysku elektrostatycznego. Natrysnąć próbkę w celu sprawdzenia, czy konieczne jest nałożenie przewodzącego gruntu lub roztworu.

1,5 GΩ do nieskończoności – element NIE nadaje się do natrysku elektrostatycznego. Konieczne jest nałożenie na jego powierzchnię przewodzącego gruntu lub roztworu.

 
miernik-ransburg
Rys. 2: Miernik natryskiwalności
 
Wyniki pomiarów za pomocą nowego miernika uniwersalnego 76652-01 Wyniki pomiarów za pomocą miernika natryskiwalności 8333-00 Możliwość natrysku
1 MΩ 155 Nadaje się
2 MΩ 150 Nadaje się
3 MΩ 147 Nadaje się
4 MΩ 145 Nadaje się
14 MΩ 140 Nadaje się
60 MΩ 135 Nadaje się
190 MΩ lub .1 GΩ 130 Nadaje się
320 MΩ lub .3 GΩ 125 Nadaje się
410 MΩ lub .4 GΩ 120 Nadaje się
500 MΩ lub .6 GΩ 115 Nadaje się
600 MΩ lub .6 GΩ 110 Nadaje się
760 MΩ lub .7 GΩ 105 Nadaje się
1020 MΩ lub 1,0 GΩ 100 Nadaje się
1,1 GΩ 98 Sprawdzić na próbce
1.3 GΩ 95 Sprawdzić na próbce
1,5 GΩ 90 Sprawdzić na próbce
2,0 GΩ do nieskończoności 85 lub mniej Wymaga przygotowania powierzchni
Tabela 1: Porównanie miernika natryski walności 8333-00 i nowego miernika uniwersalnego
 

Oporność/element mierzony/uziemienie
Miernik uniwersalny ITW Ransburg może być wykorzystany do przybliżonego pomiaru oporności w kΩ, MΩ lub GΩ w zakresie od oporności rezystora 70430-XX do oporności uziemienia mierzonego elementu.

 
OSTRZEŻENIE
Ø Upewnić się, że wybrana skala miernika jest właściwa dla użytkowanej funkcji. Niewłaściwa nastawa może spowodować uszkodzenie miernika.
 
Ø W przypadku stosowania przewodów pomiarowych miernika uniwersalnego do pomiaru oporności lub prądu, upewnić się, że sondy natryskiwalności nie stykają się z jakąkolwiek powierzchnią – w przeciwnym razie wyniki pomiarów ulegną zafałszowaniu.
 
ransburg-miernik
Rys. 3: Kontrola oporności kalibracji
 

Obsługa
1. Nastawić skalę MΩ, patrz Rys. 3. W boczna ściankę miernika wetknąć sondę z dwoma przewodami zakończonymi aligatorkami. Sprawdzić kalibrację miernika stykając razem metalowe końcówki obu sond. Jeżeli wynik pomiaru wynosi zero, to miernik jest wykalibrowany. Jeżeli wynik pomiaru nie jest równy zeru, sprawdzić ciągłość drutu i powtórzyć pomiar. Jeżeli wynik pomiaru nie wynosi zero, skontaktować się z producentem w celu naprawy miernika.

 2. W celu pomiaru uziemienia, jeden aligatorek założyć na czystą, nie przygotowaną powierzchnię przedmiotu, który ma być natryskiwany. Drugi aligatorek założyć na znane, dobre uziemienie. Nastawić skalę na MΩ. Odczytać oporność. Jeżeli oporność jest większa niż 1,0 MΩ, to element nie jest dobrze uziemiony, patrz NFPA-77, NFPA-33.

 
UWAGA
Ø Jeżeli oporność pomiędzy prawdziwym uziemieniem, a natryskiwanym elementem jest większa niż 1,0 MΩ, to wszystkie haki, uchwyty, ramy, wsporniki itp. trzeba oczyścić tak, by uzyskać oporność równą 1,0 MΩ lub niższą, patrz NFPA-33.
 
3. W celu sprawdzenia oporności nastawić skalę na MΩ, patrz Rys. 4. Jeden aligatorek założyć na drut elektrody 70430-XX nakręconej na wałek igłowy lub podobny element. Drugi przewód przymocować do drugiego końca wałka lub podobnego elementu. Miernik powinien dać wynik ok. 14
 
ransburg-pomiar
Rys. 4: Pomiar oporności elektrody
 
Prąd zwarcia (SCI) - zasilanie
Miernik uniwersalny ITW Ransburg może być stosowany do pomiaru prądu zwarcia. Pomiar ten służy do rozwiązywania problemów z zasilaniem i trzeba go wykonać, gdy następuje znaczący spadek skuteczności natrysku. Zmierzoną wartość prądu zwarcia należy porównać z wartością podaną w instrukcji obsługi.
 
OSTRZEŻENIE
Ø Upewnić się, że wybrana skala miernika jest właściwa dla użytkowanej funkcji. Niewłaściwa nastawienie może spowodować uszkodzenie miernika.
 
Obsługa
 
UWAGA
Ø Przed rozpoczęciem pomiaru prądu zwarcia upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
 

1. Nastawić skalę miernika na μA, patrz Rys. 5. W boczną ściankę miernika wetknąć sondę z dwoma aligatorkami. Sprawdzić, czy wynik pomiaru wynosi zero. Jeżeli tak nie jest, skontaktować się z producentem w celu naprawy miernika.

2. W gniazdku zasilania wysokim napięciem umieścić stosowny opornik pomiarowy (patrz Tabela 2). Upewnić się, że jest on wsunięty do oporu tak, by był zapewniony dobry styk. Jeden aligatorek zacisnąć na przewodzie opornika pomiarowego, a drugi na zacisku uziemienia. Włączyć zasilanie. Następnie zależnie od modelu, za pomocą spustu pistoletu lub włącznika powietrza włączyć wysokie napięcie, patrz instrukcja obsługi. Upewnić się, że lampka sygnalizacyjna potwierdza włączenie wysokiego napięcia. Odczytać i zanotować prąd zwarcia. Porównać wynik pomiaru z wartościami podanymi w stosownej instrukcji obsługi. Skrócona lista wartości prądów zwarcia podana jest w Tabeli 3.

Prąd zwarcia (SCI) - pistolet
Uniwersalny miernik ITW Ransburg może być stosowany do pomiaru prądu zwarcia. Pomiar ten służy do rozwiązywania problemów z zasilaniem i trzeba go wykonać, gdy następuje znaczący spadek skuteczności natrysku. Zmierzoną wartość prądu zwarcia należy porównać z wartością podaną w instrukcji obsługi.

 
UWAGA
Ø Upewnić się, że wybrana skala miernika jest właściwa dla użytkowanej funkcji. Niewłaściwa nastawa może spowodować uszkodzenie miernika.
 
Obsługa
 
UWAGA
Ø Przed rozpoczęciem pomiaru prądu zwarcia upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
 

1. Nastawić skalę miernika na μA, patrz Rys. 5. W boczną ściankę miernika wetknąć sondę z dwoma aligatorkami. Sprawdzić kalibrację miernika stykając ze sobą końce dwóch przewodów pomiarowych. Jeżeli wynik pomiaru wynosi zero, to miernik jest wykalibrowany. Jeżeli tak nie jest, skontaktować się z producentem w celu naprawy miernika.

2. Jeden aligatorek zacisnąć na elektrodzie (styk szczotkowy stożek nr 2). Upewnić się, że aligatorek ma dobry styk z elektrodą (małe druciki styku szczotkowego nr 2). Drugi aligatorek zacisnąć na uziemieniu, najlepiej na rączce lub pałąku.

3. Włączyć zasilanie pistoletu. Wynik pomiaru powinien się znajdować w zakresie podanym w Tabeli 3. Jeżeli tak nie jest, sprawdzić zasilanie i postępować wg wskazówek instrukcji obsługi.

 
urządzenia-pomiarowe
Rys. 5: Sprawdzanie prądu zwarcia układu zasilania
 
Opornik Nr części Opór w MΩ Zasilanie dla
16688-01 160 Dry Paks, Porta Paks, 9040 Classic Power Supplies, REA-III, REA-IV, REM Classic
16688-02 525 Wszystkie nr 2
Tabela 2. Oporniki testowe i zasilania
 
79344-XXX, 9050 Classic Vector R9O/70 140 µA
76447-10X, 9040 Classic REA-IV 100-150 µA
76447-11X, 9040 Classic REM Classic 75-100 µA
76447-12X, 9040 Classic REA in Hand 100-150 µA
76447-13X, 9040 Classic REAIII Auto 125-175 µA
76657-14X, 9040 Classic No. 2 Gun 75-110 µA
76304-02,-04. Dry-Pak, REAIV, REH 200-225 µA
70918-01, Porta-Pak REAIII Hand 160-200 µA
70394-02, Porta-Pak REAIII Auto 170-220 µA
19219-02,70360-01, Porta-Pak, No. 2 80-100 µA
Tabela 3. Zasilanie i wartości prądu zwarcia
 
Oporność farby
Zestaw do pomiaru oporności farby za pomocą miernika ITW Ransburg jest przeznaczony do wszystkich aplikacji elektrostatycznych. Pomiar oporności farby jest szczególnie ważny przy lokalizacji usterek aplikatorów natryskowych i obrotowych. Miernik ma dwie skale, a mianowicie MΩ i kΩ.
 
OSTRZEŻENIE

Oporność farby
Zestaw do pomiaru oporności farby za pomocą miernika ITW Ransburg jest przeznaczony do wszystkich aplikacji elektrostatycznych. Pomiar oporności farby jest szczególnie ważny przy lokalizacji usterek aplikatorów natryskowych i obrotowych. Miernik ma dwie skale, a mianowicie MΩ i kΩ.

W przypadku farb metalicznych, napięcie baterii jest za małe do wykrycia składników metalowych. Wysokie napięcie zasilania pistoletów natryskowych może spowodować, że cząstki metalu stworzą przewodnik w wyniku czego znaczący wzrost wartości prądu odprowadzanego do ziemi. O ile samo to zjawisko  nie jest niebezpieczne, to jednak może ono zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować możliwość natryskiwania elektrostatycznego.

 
OSTRZEŻENIE
Ø Upewnić się, że wybrana skala miernika jest właściwa dla użytkowanej funkcji. Niewłaściwa nastawa może spowodować uszkodzenie miernika.
 
ransburg-miernik
Rys. 6: Zastosowanie miernika farb
 
Obsługa
1. Nastawić skalę na MΩ, patrz Rys. 6. W boczną ściankę miernika wetknąć sondę farby.
2. Sondę zanurzyć pionowo w dobrze wymieszaną reprezentatywną próbkę farby tak, by zanurzone zostały otwory u dołu szczeliny, patrz Rys. 6. Po 5-6 s dokonać odczytu.
 
OSTRZEŻENIE
Ø Nie zanurzać całej tulei.
 
Wyniki pomiarów
W Tabeli 4 podano wykaz zakresów oporności farb, do których najlepiej nadają się aplikatory ITW Ransburg.
 
Aplikator Zakres oporności farb
Dyski Aerobell, Aerobell 33 0,05 MΩ do1,0 MΩ
Pistolet ręczny nr 2 0,1 Ω do 1,0 MΩ
Pistolety Vector, REA lub REM 0,1 MΩ do nieskończoności
Tabela 4. Zakresy oporności farb*
 
* Powyższe wartości są wartościami tylko orientacyjnymi. Normalnie zaleca się wykonanie prób. Jeżeli oporność jest poniżej w/w wartości, to proces natrysku elektrostatycznego zostanie zakłócony ze względy przepływ do ziemi większego prądu. Może to spowodować konieczność zastosowania innych środków zwiększających odległość od ziemi jak np. wężownice z cieczą.
 

Aby z MΩ otrzymać MΩ – C należy:

MΩ – CM = MΩ x 132
patrz ASTM D5628.

Konserwacja
Sonda MUSI być oczyszczona NATYCHMIAST po każdym użyciu. Stosować odpowiedni rozcieńczalnik i czystą szmatkę.
1. Zdjąć tuleje sondy i oczyścić ją z resztek farby wewnątrz i na zewnątrz (w czasie czyszczenia można ja zanurzyć).
2. Dokładnie oczyścić stronę zewnętrzną sondy za pomocą rozcieńczalnika i szmatki.

 
OSTRZEŻENIE
Ø NIGDY  nie zanurzać sondy farby. Miejsce przykręcenia rączki do korpusu sondy nie jest uszczelnione. Jeżeli rozcieńczalnik przedostanie się do wnętrza rączki lub na kable u góry rączki, wewnętrzne okablowanie zostanie zniszczone i trzeba będzie je wymienić.
 

3. Oczyszczoną tuleję ponownie założyć na sondę.

ZESTAW DO POMIARU WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Pomiar wysokiego napięcia
Zestaw do pomiarów wysokiego napięcia uniwersalnego miernika ITW Ransburg jest przeznaczony do pomiaru wysokiego napięcia DC wszystkich aplikatorów elektrostatycznych do 200 kV. Znajomość dokładnej wartości napięcia wyjściowego aplikatora bardzo pomaga w lokalizacji usterek. Wynik pomiarów świadczy o tym, czy aplikator i zasilanie funkcjonują prawidłowo, czy nie. W skład zestawu wchodzą:

1. Sonda wysokiego napięcia do pomiaru napięcia DC na stożku, dysku lub pistolecie.
2. Kabel wysokonapięciowy o średnicy 3/8” i długości 5 stóp do pomiaru napięcia DC ze źródła zasilania 90 kV lub wyżej.
3. Kabel wysokonapięciowy o średnicy 5/16” i długości 5 stóp do pomiaru napięcia DC ze źródła zasilania poniżej 90 kV.

 
OSTRZEŻENIE
Ø Upewnić się, że wybrana skala miernika jest właściwa dla użytkowanej funkcji. Niewłaściwa nastawa może spowodować uszkodzenie miernika.
 
Obsługa
 
OSTRZEŻENIE
Ø NIE używać sondy wysokonapięciowej w sposób ciągły dłużej niż 30 s. Sonda jest przeznaczona do pomiarów chwilowych.
 
OSTRZEŻENIE
Ø Zacisk uziemienia MUSI być podłączony do sprawdzonej, rzeczywistej ziemi ZANIM jeszcze nastąpi styk sondy z mierzonym obiektem. Cały personel w zagrożonym pomieszczeniu (kabinie) MUSI być uziemiony, patrz biuletyn ITW Ransburg „Uziemienie personelu”. Przed rozpoczęciem pomiaru prądu zwarcia upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
 

Cały personel użytkujący to urządzenie MUSI przeczytać i zrozumieć instrukcje obsługi. Specjalną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie zaleceń zawartych w ostrzeżeniach i uwagach.

Użytkownik musi zapoznać się ze wszystkimi lokalnymi i zakładowymi przepisami i rozporządzeniami bezpieczeństwa i przeciwpożarowymi oraz przepisami BHP (OSHA 1970) jeszcze przed eksploatacją przyrządu.

1. Nastawić skalę na kV, patrz Rys. 7. W boczną ściankę przyrządu wetknąć sondę wysokiego napięcia.

 
UWAGA
Ø Aby zapewnić należyte uziemienie operatora, przewodząca rączka przyrządu MUSI być trzymana przez niego w gołej ręce. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, miernik nie może być NIGDY w czasie pomiaru odłączony od sondy.
 

2. Zacisk uziemienia zamocować na sprawdzonej, rzeczywistej ziemi.
- Dla pistoletów

3. W przypadku pomiaru napięcia na pistolecie elektrostatycznym ustawić elektrodę naprzeciwko otworu w sondzie pomiarowej. Nasunąć sondę na drut elektrody pistoletu. Upewnić się, że sonda dobrze przylega do dyszy tak, aby ucieczka prądu w czasie pomiaru do powietrza została zminimalizowana.

 
ransburg-przyrzad
Rys. 7: Pomiar wysokiego napięcia na pistolecie do natrysku elektrostatycznego
 

Ø      Upewnić się, że wszystkie uziemione obiekty są w odległości co najmniej 2 stopy.

4. Trzymając w ręku metalową część sondy wysokoprądowej, nacisnąć spust pistoletu tak, by na elektrodzie pojawiło się napięcie.
5. W ciągu 30 s odczytać wartość napięcia.
6. Wyłączyć zasilanie pistoletu i ściągnąć sondę z elektrody.
- Dla stożków i dysków
7. Włączyć zasilanie.
8. Utworzyć i podtrzymywać styk pomiędzy sondą, a aplika torem, patrz Rys. 8.

 
UWAGA
Ø  Upewnić się, że aplikator NIE może się obracać gdy styka się z sondą. Także, aby uzyskać prawidłowe wyniki na aplikatorach oporowych, sonda musi się stykać z krawędzią rozpryskującą stożka lub dysku tak, jak to pokazano na Rys. 8. Zachować ostrożność ponieważ krawędź ta jest wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. Gwałtowne ruchy mogą uszkodzić aplikator.
 
ransburg-miernik
Rys. 8: Pomiar wysokiego napięcia na stożkach i dyskach
 

9. W ciągu 30 s odczytać wynik pomiaru.
10. Odłączyć sondę od aplikatura.
11. Podjąć pracę.
- Dla pomiaru napięcia zasilania

12. Po odkręceniu nakrętki na końcu pręta usunąć metalowy pręt pomiarowy.
13. Do otworu po pręcie pomiarowym włożyć kabel wysokiego napięcia o odpowiedniej średnicy.
14. Zakręcić nakrętkę.
15. Zacisk uziemienia przymocować do sprawdzonej, rzeczywistej ziemi.

 
UWAGA
Ø  Zacisk uziemienia MUSI być podłączony do sprawdzonej, rzeczywistej ziemi jeszcze PRZED zetknięciem się sondy z mierzonym obiektem.
 

16. Włożyć kabel do rury wysokiego napięcia układu zasilania tak głęboko, by zapewnić styk ze sprężyną na dnie rury.
17. Włączyć zasilanie.
18. W ciągu 30 s odczytać wynik pomiaru.
19. Wyłączyć zasilanie.
20. Odłączyć kabel sondy od zasilania.
21. Ponownie włączyć zasilanie aplikatura i podjąć pracę.
- Dla zespołu sondy (elektrody)

22. Włączyć zasilanie.
23. Na końcu sondy wysokonapięciowej umieścić adapter, patrz Rys. 9.

 
ransburg-miernik
Rys. 9: Sonda wysokiego napięcia
 
24. Dokręcić śrubę radełkowaną.
25. Na sondzie (elektrodzie) umieścić adapter, patrz Rys. 10.
 
miernik-ransburg
Rys. 10: Pomiar elektrody
 

26. Zdjąć adapter z sondy (elektrody).
27. Sprawdzić inna sondę (elektrodę) lub podjąć pracę.

Konserwacja sondy
1. Sondę i kable wysokiego napięcia utrzymywać w czystości tak, by uniknąć zabrudzenia gniazdek. Czyścić tylko rozcieńczalnikami niepolarnymi.
2. Sprawdzić, czy kabel uziemiający, zaciski i połączenia nie są uszkodzone.
3. Nie zg inać i nie naprężać białego zespołu sondy kV, gdyż może to uszkodzić rezystor wysokiego napięcia umieszczony w szklanej obudowie.

KONSERWACJA OGÓLNA
Konserwacja – wymiana baterii
W przypadku konieczności wymiany baterii można ja kupić lokalnie, gdyż jest to standardowa bateria alkaliczna 9 V. Aby wymienić baterię należy postępować jak niżej, patrz Rys. 11.

1. Zdjąć przesuwaną tylną pokrywkę miernika.
2. Wyjąć baterię z dwóch wtyków 9 V.
3. Włożyć nową, alkaliczną baterię 9 V.
4. Założyć ponownie pokrywkę.
5. Zużytą baterię usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Ø   Ekran gaśnie, gdy bateria ma być wymieniona.
 
ransburg-miernik
Rys. 11: Wymiana baterii
 
Kalibracja
Miernika uniwersalnego 76634-00 nie można naprawić na miejscu. Musi on zostać przesłany do producenta w celu naprawy lub ponownej kalibracji. ITW Ransburg zaleca, by miernik uniwersalny wraz z akcesoriami (sonda farby, sonda kV i/lub przewody pomiarowe) były przysłane razem przynajmniej raz w roku do kalibracji.
 
Ø Najlepsze wyniki kalibracji uzyskuje się gdy ma się do dyspozycji miernik uniwersalny wraz z akcesoriami (sonda farby, sonda kV i/lub przewody pomiarowe).
 
Wysłany przez producenta miernik jest zawsze zaplombowany naklejką z datą następnej kalibracji. Usunięcie tej naklejki powoduje rozkalibrowanie przyrządu. Do przyrządu jest zawsze dołączane stosowne świadectwo kalibracji.
 

POLITYKA GWARANCYJNA

OGRANICZONA GWARANCJA
Itw Ransburg wymieni lub naprawi bezpłatnie każdą część i/lub przyrząd, które zepsują się w określonym czasokresie (patrz niżej) z powodu błędów wykonawczych lub materiałowych pod warunkiem, ze przyrząd był eksploatowany i konserwowany zgodnie z pisemnymi instrukcjami ITW Ransburg i, ze pracował w normalnych warunkach. Wyłączeniem jest normalne zużycie części.

ZASTOSOWANIE INNYCH NIŻ ZATWIERDZONE PRZEZ ITW RANSBURG CZĘŚCI POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.

CZĘŚCI ZAMIENNE: 180 dni licząc od daty zakupu za wyjątkiem części ponownie zamontowanych (z numerem kończącym się literą R), dla których okres gwarancyjny wynosi 90 dni.

URZĄDZENIE: Jeżeli zostało kupione jako komplet (tj pistolety, układ zasilania, układ sterowania itd.) ma gwarancję 1 rok od daty zakupu.

OWIJANIE APLIKATORA, PRZYNALEŻNYCH ZAWORÓW I ORUROWANIA ORAZ ELEMENTÓW NOŚNYCH W PLASTIK, FOLIĘ KURCZLIWĄ LUB INNE NIE ZATWIERDZONE MATERIAŁÓY POWODUJE WYGAŚNIĘCIE GWARANCJI.

JEDYNYM OBOWIĄZKIEM ITW RANSBURG W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST WYMIANA CZĘŚCI, KTÓRE ULEGŁY USZKODZENIU NA SKUTEK BŁĘDÓW WYKONAWCZYCH LUB MATERIAŁOWYCH. NIE MA UKRYTYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI HANDLOWYCH LUB PRZEZNACZONYCH DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. ITW RANSBURG NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY OSOBOWE I RZECZOWE ORAZ SZKODY POCHODNE, UTRATĘ REPUTACJI, PRODUKCJI LUB DOCHODÓW WYNIKŁYCH Z NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI PRZYRZĄDU PRZEZ KUPUJĄCEGO LUB INNYCH.

WYJĄTKI:
Jeżeli ITW Ransburg stwierdzi, ze warunki gwarancji zostały naruszone lub inne części przyrządu zostały uszkodzone na skutek nieprawidłowej instalacji, obsługi lub konserwacji. to ITW Ransburg nie bierze żadnej odpowiedzialności za naprawę lub wymianę przedmiotowych części. Kupujący ponosi wtedy całość kosztów naprawy lub wymiany części i serwisowania.

SPECYFIKACJE FARBY I ROZCIEŃCZALNIKA
 
REATM VECTORTM EFMTM EVOLVERTM REMTM/M90TM PIST. RĘCZNY NR 2 TURBODISKTM AEROBELL® ii*** AEROBELL® AEROBELL® 33 RMA-101TM ransburg
ZALECAN LEPKOŚĆ WG ZAHN NR 2 18 DO 30 S 18 DO 30 S 20 D0 60 S 20 D0 60 S 20 DO 60 S
OPORNOŚĆ FARBY** .1 MΩ DO .1 mΩ DO .1 MΩ .1 MΩ DO .1 MΩ DO
ZALECANA WYDAJNOŚĆ MAX. 1000 CM3/S 1500 CM3/S 180 CM3/S 1000 CM3/S 500 CM3/S
 
TABELA DOBORU ROZCIEŃCZALNIKÓW
Nazwa chemiczna Nazwa handlowa Kategoria Punk zapłonu†† (TCC) [oF] Nr CAS* Szybkość odparowania Oporność elektr.**
DICHLOROMETAN Chlorek metylenu Rozcieńczalniki chlorowane

75-09-2 14,5 WOLNIEJ - SZYBCIEJ WYSOKA
VM & P NAPHTHA Benzyna ciężka Węglowodory alifatyczne 65 8030-30-6 10 WYSOKA
ACETON

Ketony -18 67-64-1 5,6 NISKA
OCTAN METYLU

Estry 90 79-20-9 5,3 NISKA
BENZEN

Węglowodory aromatyczne 12 71-43-2 5,1 WYSOKA
OCTAN ETYLU

Estry 24 141-78-6 3,9 ŚREDNIA
2-BUTANON MEK Ketony 16 78-93-3 3,8 ŚREDNIA
OCTAN IZOPROPYLU

Estry 35 108-21-4 3,4 NISKA
ALKOHOL IZOPROPYLOWY IPA Alkohole 53 67-63-0 2,5 NISKA
2-PENTANON MPK Ketony 104 107-87-9 2,5 ŚREDNIA
METANOL Alkohol metylowy Alkohole 50 67-56-1 2,1 NISKA
OCTAN PROPYLU n-octan etylu Estry 55 109-60-4 2,1 NISKA
TOLUOL Toluen Węglowodory aromatyczne 48 108-88-3 1,9 WYSOKA
KETON METYLOWO IZOBUTYLOWY MIBK Ketony 60 108-10-1 1,6 ŚREDNIA
OCTAN IZOBUTYLU

Estry 69 110-19-0 1,5 NISKA
ETANOL Alkohol etylowy Alkohole

64-17-5 1,4 NISKA
OCTAN BUTYLU

Estry 78 123-86-4 1,0 NISKA
ETYLOBENZEN

Węglowodory aromatyczne 64 100-41-4 .89 WYSOKA
1-PRPANOL n-alkohol propylowy Alkohole 74 71-23-8 .86 NISKA
2-BUTANOL 2-alkohol butylowy Alkohole 72 78-92-2 .81 NISKA
KSYLOL Ksylen Węglowodory aromatyczne 79 1330-02-07 .80 WYSOKA
OCTAN AMYLU

Estry 106 628-63-7 .67 ŚREDNIA
2-METYLOPROPANOL Alkohol izobutylowy Alkohole 82 78-83-1 .62 NISKA
OCTAN METYLOAMYLU

Estry 96 108-84-9 .50 NISKA
5-METYLO-2-HAKSANON MIAK Ketony 96 110-12-3 .50 ŚREDNIA
1-BUTANOL n-alkohol butylowy Alkohole 95 71-36-3 .43 NISKA
2-ETOKSYETANOL

Estry glikolowe 164 110-80-5 .38 NISKA
2-HEPTANON MAK Ketony 102 110-43-0 .40 ŚREDNIA
CYKLOHEKSANON

Ketony 111 108-94-1 .29 ŚREDNIA
AROMATIC-100 SC#100 Węglowodory aromatyczne 11

.20 WYSOKA
KETON DIIZOBUTYLU DIBK Ketony 120 108-83-8 .19 ŚREDNIA
1-PENTANOL Alkohol amylowy Alkohole

71-41-0 .15 NISKA
ALKOHOL DIACETONOWY

Ketony 133 123-42-2 .12 NISKA
2-BUTOKSYETANOL Butyl Cellosolve Estry glikolowe 154 11-76-2 0,7 NISKA
CYKLOHEKSANOL

Alkohole 111 108-93-0 .05 NISKA
AROMATIC-150 SC#150 Węglowodory aromatyczne 149

.004 WYSOKA
AROMATIC-200

Węglowodory aromatyczne 203

.003 WYSOKA
 

* Numer CAS: Chemical Abstract Service Number
** Oporność elektryczna mierzona za pomocą miernika ITW Ransburg
*** Tylko z rozcieńczalnikiem
Informacja uzyskana z: http://solvdb.ncms.org
†† Najniższa temperatura, w której ciecz lotna ulegnie zapłonowi

Szybkość odparowania w odniesieniu do szybkości odparowania octanu butylu przyjętej za 1,0.

Wszystkie prawa zastrzeżone
© 05/2006 Illinois Tool Work Inc.


UWAGA:W Tabeli podano oporności i informacje porównawcze, które uważamy za potrzebne przy stosowaniu przyrządów ITW

 
TABELA ZAMIANY LEPKOŚCI
P (puaz) cP DuPont Parlin 7 DuPont Parlin 10 Fisher 1 Fisher 2 kubek Forda 3 Kubek Forda 4 Wiskozymetr bąbelkowy Gardner Wiskozymetr litograficzny Gardner Krebs Unit KU Saybolt Universal SSU Zahn 1 Zahn 2 Zahn 3 Zahn 4 Zahn 5 Kubek Sears Craftsman Kubek DIN 4
tabela-zmiany-lepkości
 
TABELA ZAMIANY LEPKOŚCI
P (puaz) cP DuPont Parlin 7 DuPont Parlin 10 Fisher 1 Fisher 2 kubek Forda 3 Kubek Forda 4 Wiskozymetr bąbelkowy Gardner Wiskozymetr litograficzny Gardner Krebs Unit KU Saybolt Universal SSU Zahn 1 Zahn 2 Zahn 3 Zahn 4 Zahn 5 Kubek Sears Craftsman Kubek DIN 4
tabela-zmian-lepkości
 
Uwaga: Wszystkie podane informacje są tak dokładne jak to tylko było możliwe w momencie ich publikowania i są one podane w odniesieniu do materiału o ciężarze właściwym 1,0.
 
POJEMNOŚĆ WĘŻY LUB RUR (jednostki angielskie)
Średnica wewn.(cale) cm3/stopę Pole przekroju poprz. cal2) Długość
5 stóp(60”) 10 stóp(120”) 15 stóp(180”) 25 stóp(300”) 50 stóp(600”)
pojemność-węży-lub-rur
 
POJEMNOŚĆ WĘŻY LUB RUR (jednostki metryczne)
Średnica wewn.(mm) cm3/m Pole przekroju poprz. mml2) Długość
1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m
pojemność-węży-lub-rur(jednostki-metryczne)
 
© 05/2006 Illinois Tool Work Inc Wszystkie prawa zastrzeżone
 
WYKAZ ZMIAN
Niniejsza instrukcja zastępuje instrukcję TE-98-01.4 Przyrządy do badania farby, pomiaru wysokiego napięcia i prądu zwarcia wprowadzając następujące zmiany: TE-98-01.4
 
 
 
 

pistolety elektrostatyczne ręczne pistolety elektrostatyczne automatyczne RANSBURG
 
Pistolet Vector Solo LP Niskociśnieniowy Ransburg Estaquick Turbodisc Ransburg Aplikator farby
Pistolet Vector AA90 HP Wysokociśnieniowy Ransburg Aerobell AQUApack RANSBURG
NO.2 AEROBELL™168 UNIWERSALNY MIERNIK NATRYSKU ELEKTROSTATYCZNEGO
VECTOR    
Vector Solo 65 kV    
Vector Solo 85 kV    
Ransflex - NOWOŚĆ    
modele vector solo RANSBURG    
   
   
FILMY części do pistoletów elektrostatycznych archiwum
   
Dystrybucja urządzeń lakierniczych firmy RANSBURG


 
ransburg-logo fb-carlisle